Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad CirochouVytlačiť
 

Projekt je podporený Európskou úniou.jpg

Vážení spoluobčania!

Obec Kamenica nad Cirochou v snahe poskytnúť obyvateľom obce možnosť ekologicky zhodnotiť biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,  podala v roku 2017 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nákup 600 ks  kompostérov.  Prioritným cieľom je predchádzanie  vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v našej obci práve pomocou domáceho a komunitného kompostovania v obci. Projekt rieši zabezpečenie záhradných kompostérov pre domáce a komunitné spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kvalitný kompost využiteľný občanmi obce aj samotnou obcou na ďalšie použitie. 

Nový zákon o odpadoch( Zákon č. 79/2015 Z.z.) hovorí, že biologický odpad už viac nesmie patriť medzi komunálny odpad!

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný  finančný príspevok našu žiadosť v roku 2018 schválilo s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 84 856, 47 eur.

V júli 2018 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa kompostérov cez elektronický kontraktačný systém (EKS). Úspešným uchádzačom, ktorý splnil všetky stanovené podmienky a ponúkol najnižšiu cenu sa stala spoločnosť MEVA – SK, s.r.o. Rožňava. Celková cena zákazky na nákup 600 ks kompostérov je 74 000 eur s DPH.  

Kompostéry boli spoločnosťou MEVA – SK, s.r.o Rožňava dodané v decembri 2018 a v najbližšom čase budú distribuované do jednotlivých domácností. Čas a forma odovzdávania budú občanom včas oznámené. Každá domácnosť dostane spolu s kompostérom aj návod na obsluhu kompostéra a príručku pre správne kompostovanie.  

 

Základné údaje o projekte:

Operačný program kvalita životného prostredia

Prioritná os:

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.1.1. Zvýšenie miery zhodnocovania  odpadov so zameraním  na ich prípravu na opätovné  použitie a recykláciu  a podpora predchádzania  vzniku odpadov

Žiadateľ:

Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83

Názov a kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou. NFP310010L186

 

Kód výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

OPKZP – PO1-SC111-2017-23

Dodávateľ kompostérov:

MEVA-SK, s.r.o Rožňava

Technické údaje kompostérov:

Typové číslo výrobku: TOP 900 –N

Objem: 903 l

Výška 95 cm

Hmotnosť: 21,5 kg


 
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka