Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 3. riadne verejné rokovanie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Erb obce.jpg

P O Z V Á N K A

zvolávam 3. riadne verejné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou

na deň 13. marca 2019 (streda) o 16:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou

 

 

Návrh programu rokovania:

 1.  Otvorenie, schválenie programu rokovania OZ

 2.  Kontrola plnenia uznesení

 3.  Schvaľovanie zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánu Obce Kamenica nad Cirochou a VZN č. 1/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka pre k.ú. Kamenica nad Cirochou

 4. Schvaľovanie zámerov odpredaja majetku obce Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (rod. domy s.č. 430 a 441 a pozemky CKN parc.č. 619, 621/5, 620 a 621/3)

 5. Investičný zámer spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. - prezentácia zámeru rozsiahlej rekonštrukcie elektrického vedenia v obci Kamenica nad Cirochou

 6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 – prerokovanie, schvaľovanie

 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

 8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zrealizovanej od posledného rokovania OZ

 9. Odsúhlasenie menovania funkcionárov DHZO Kamenica nad Cirochou

10. Rôzne (informácie o plánovaných aktivitách, zámeroch a projektoch, jarná brigáda v obci, Kamenické dni 2019, došlá pošta a iné)

11. Diskusia

12. Záver

 

                                                                   Ing. Monika Hamaďaková

                                                                             starostka obce

 

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce 9. marca 2019


 
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka