Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze DHZ konanej dňa 21. 10. 2017 na Obecnom úrade v Kamenici nad CirochouVytlačiť
 

DHZ Kamenica nad Cirochou - logo.jpg

Prítomní: podľa prezenčnej listiny uloženej vo výbore DHZ v počte:29

Hostia: 2 členovia DHZ Dlhé nad Cirochou a starosta obce

Dňa 21. 10. 2017 som sa na základe pozvania výboru DHZ zúčastnil zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze. V úvode som prítomných pozdravil a hostí z Dlhého nad Cirochou privítal.

Na základe rozhodnutia výboru DHZ tejto schôdzi predsedal pán JUDr. Michal Sousedek, člen výboru, ktorý celej schôdzi predsedal do zvolenia nového výboru. Na začiatku oznámil, že sa schôdza koná a bude vedená podľa platných stanov. Bol odsúhlasený program schôdze. Schôdza zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie celého výboru. Bola zvolená návrhová komisia, ktorá navrhla nový 11 členný výbor DHZ. Schôdza zvolila formu voľby – verejnú. Udialo sa to hlasovaním. V miestnosti prebehol volebný akt, kde 11 členov výboru nemalo žiadnych protikandidátov. Novým predsedom DHZ sa stal pán Ing. Matúš Škrlík. Predsedajúci dal priestor na diskusiu, v ktorej zaznela otázka -  aký majetok má DHZ? Pán Sousedek odpovedal že žiadny. Majetok vlastní obecný úrad. V zasadačke nastal šum a zazneli aj negatívne emócie. Prítomným bola podaná informácia zo strany predsedajúceho a starostu obce. Predsedajúci tejto schôdze, pán Sousedek v informáciách pokračoval ďalej a skonštatoval, že keďže sme obcou nad 500 obyvateľov a na základe zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z., takéto obce okrem DHZ majú povinnosť mať aj Jednotku požiarnej ochrany v obci, ktorej predsedu menuje starosta obce. Či o tejto skutočnosti mladí hasiči v obci vedeli, alebo nie, nechcem polemizovať, no keď sa dozvedeli že po smrti pána Jána Beľančina sa ním stal p. Sojčák starší, v zasadačke začal šum a zazneli negatívne emócie.

Schôdza bola uznášaniaschopná.

Zápisnica z tejto schôdze sa nachádza u člena výboru p. Sousedeka.

Vážení spoluobčania, sledujme ďalej tento príbeh.

                                                                                                          Ing. Alexander Bugyi

                                                                                                                 starosta obce


 
 
Má obec na kultúrne akcie pozývať aj predstaviteľov politického života?
 
 
15%

 
 
 
85%

 
Počet hlasujúcich: 13
Festival Kamenické dni je pre divákov bezplatný, ste ochotný za kvalitný program zaplatiť vstupné?
 
 
33%

 
 
 
67%

 
Počet hlasujúcich: 12
S usporiadateľskou službou som na festivale Kamenické dni bol
 
 
33%

 
 
 
17%

 
 
 
50%

 
Počet hlasujúcich: 12
S úrovňou hygienických služieb (WC) na festivale Kamenické dni som bol
 
 
40%

 
 
 
20%

 
 
 
40%

 
Počet hlasujúcich: 10
S občerstvením a množstvom stánkov som na festivale Kamenické dni bol
 
 
25%

 
 
 
17%

 
 
 
58%

 
Počet hlasujúcich: 12
Detského diváka sme programom na festivale Kamenické dni a sprievodnými atrakciami uspokojili...
 
 
9%

 
 
 
36%

 
 
 
55%

 
Počet hlasujúcich: 11
Na festivale Kamenické dni by mala byť viac zastúpená moderná hudba, alebo viac ľudového folklóru?
 
 
40%

 
Počet hlasujúcich: 10
Ste za to, aby festival Kamenické dni pokračoval na letisku, alebo sa konal na tzv. malom amfiteátri pri kultúrnom dome?
 
 
69%

 
 
 
31%

 
Počet hlasujúcich: 13
Ste spokojný s tým, že festival Kamenické dni bol dvojdňový, alebo stačí jeden deň s kvalitnejším hudobným programom?
 
 
24%

 
 
 
76%

 
Počet hlasujúcich: 17

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

webygroup
ÚvodÚvodná stránka