Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Základné údaje

                                                                                                    obecny urad.png
Obecný úrad Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/6                                  
067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO: 00323101
DIČ: 2021232653

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0042 3855 4001

Telefón:  

Obecný úrad: 057/779 32 86

Klientské centrum: 057/779 32 04

Matričný úrad:  0919 174 339 

Stavebný úrad: 0918 377 936

 

Všeobecné informácie:  info@obeckamenicanadcirochou.sk

                                         obeckamenicanadcirochou@gmail.com


Podateľňa:                     podatelna@obeckamenicanadcirochou.sk

Matričný úrad:               matrika@obeckamenicanadcirochou.sk 
 Starosta obce:

Ing. Monika Hamaďaková

E-mail : monika.hamadakova@obeckamenicanadcirochou.sk

              starosta@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:    0903 356 104  Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Komarc

E-mail: jozef.komarc@centrum.sk
Mobil:  0905 499 336


Zamestnanci obecného úradu:


Anna Pastírová

- správca miestnych daní a poplatkov, mzdová agenda, kultúrno - spoločenská oblasť, sociálna oblasť, mzdová a personálna agenda, opatrovateľská služba, IOMO, DCOM

E-mail: anna.pastirova@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0918 382 368


Ing. Mária Abramovičová 

-   stavebný úrad 

-   verejná správa

E-mail: maria.abramovicova@obeckamenicanadcirochou.sk 
Mobil:  0918 377 936


Mgr. Štefan Balberčák, PhD.

- matrika, evidencia obyvateľstva, ohlasovňa pobytov, register adries,  štatistika, overovanie podpisov a listín,  oblasť krízového riadenia - CO, agenda na úseku ochrany prírody a krajiny, príprava VZN, smerníc a podkladov pre zmluvy, príprava podkladov k projektom,elektronická pošta, voľby, kultúrne podujatia,  archív obecného úradu, IOMO, DCOM, správca oficiálnej internetovej stránky obce

E- mail: stefan.balbercak@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:   0919 174 339 


Ing. Drahoslava Miko 

- ekonomická agenda - vedenie účtovníctva obce, príprava rozpočtu, spracovanie objednávok, spracovanie a evidencia faktúr,  Obecné zastupiteľstvo - podklady, zápisnice, uznesenia, spracovanie malých projektov,  evidencia hmotného a nehmotného majetku obce, inventarizácia,  hlásenie v miestnom rozhlase

E-mail: drahoslava.miko@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0918 377 901


Jana Ferencová

- správa registratúry, sociálna oblasť, agenda na úseku daní a poplatkov za TKO, koordinácia UoZ, ohlasovňa doručených zásielok, spracovanie archívnych dokumentov, spolupráca so školou, hlásenie oznamov v obecnom rozhlase, kultúrne podujatia,  agenda na úseku matriky, overovanie podpisov a listín, klientské centrum

E-mail: jana.ferencova@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0903 554 852


Dušan Balog

- Koordinácia aktivačných pracovníkov, denné prideľovanie úloh a následná kontrola, obsluha, zabezpečenie údržby a udržiavanie čistoty auta určeného na služobné potreby obce - Peugeot Partner - HE 787 BJ, údržba a drobné opravy budov vo vlastníctve obce, údržba a a drobné opravy pracovného náradia, krovinorezov a kosačiek, udržiavanie centra obce a verejných priestranstiev v obci, obsluha traktora, kosačiek, krovinorezov, frézy na odhŕňanie snehu, správca domu smútku, príprava kultúrnych podujatí

Mobil :   0918 377 919


Martina Balogová

- upratovanie - obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, futbalové ihrisko/budovy/,

- aktivační pracovníci - vedenie dennej dochádzky, prideľovanie úloh, kontrola

- roznášanie a doručovanie písomností obecného úradu pre občanov obce,

- inventár kuchyne a sály KD

Mobil :   0918 382 369


František Mažerik

- Údržba a drobné opravy budov vo vlastníctve obce, údržba a drobné opravy pracovného náradia, krovinorezov a kosačiek, udržiavanie centra obce a verejných priestranstiev v obci, obsluha traktora, kosačiek, krovinorezov, frézy na odhŕňanie snehu. 

Mobil: 


Hlavný kontrolór obce: Margita Karamanová

kontrolor@obeckamenicanadcirochou.sk


Správca stránky (webmaster): Mgr. Štefan Balberčák, PhD.

webmaster@obeckamenicanadcirochou.sk .


 

dnes je: 24.1.2019

meniny má: Timotej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka