Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Základné údaje

                                                                                                    obecny urad.png
Obecný úrad Kamenica nad Cirochou
Humenská 555/6                                  
067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO: 00323101
DIČ: 2021232653

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0042 3855 4001

Telefón:  

Obecný úrad: 057/779 32 86

Klientské centrum: 057/779 32 04

Matričný úrad:  0919 174 339 

Stavebný úrad: 0918 377 936

 

Všeobecné informácie:  info@obeckamenicanadcirochou.sk

                                         obeckamenicanadcirochou@gmail.com


Podateľňa:                     podatelna@obeckamenicanadcirochou.sk

Matričný úrad:               matrika@obeckamenicanadcirochou.sk 
 Starosta obce:

Ing. Alexander Bugyi

E-mail : starosta@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0918 382 375Zástupca starostu obce:

JUDr. Miroslav Hodák

E-mail: miro.hodak@centrum.sk
Mobil:  0902 963 717


Zamestnanci obecného úradu:


Anna Pastírová

- vedúci referent, správca miestnych daní a poplatkov, mzdová agenda, kultúrno - spoločenská oblasť, sociálna oblasť, mzdová a personálna agenda, opatrovateľská služba, IOMO, DCOM

E-mail: anna.pastirova@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0918 382 368


Ing. Mária Abramovičová 

-   stavebný úrad

E-mail: maria.abramovicova@obeckamenicanadcirochou.sk 
Mobil:  0918 377 936


Mgr. Štefan Balberčák, PhD.

- matrika, evidencia obyvateľstva, ohlasovňa pobytov, štatistika, oblasť krízového riadenia - CO, agenda na úseku ochrany prírody a krajiny, príprava VZN, smerníc a podkladov pre zmluvy, príprava podkladov k projektom,elektronická pošta, voľby, kultúrne podujatia,  archív obecného úradu, IOMO, DCOM, správca oficiálnej internetovej stránky obce

E- mail: stefan.balbercak@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:   0919 174 339 


Ing. Drahoslava Miko 

- ekonomická agenda - vedenie účtovníctva obce, príprava rozpočtu, spracovanie objednávok, spracovanie a evidencia faktúr,  Obecné zastupiteľstvo - podklady, zápisnice, uznesenia

E-mail: drahoslava.miko@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0918 377 901


Jana Ferencová

- referent, sociálna oblasť, agenda na úseku daní a poplatkov za TKO, koordinácia UoZ, ohlasovňa doručených zásielok, spracovanie archívnych dokumentov, spolupráca so školou, hlásenie oznamov v obecnom rozhlase, kultúrne podujatia,  agenda na úseku matriky

E-mail: jana.ferencova@obeckamenicanadcirochou.sk
Mobil:  0903 554 852


Ing. Adriana Meričková 

- referent, Klientské centrum

E-mail: adriana.merickova@obeckamenicanadcirochou.sk
Telefón: 057/779 32 04


Dušan Balog

- údržba verejných budov v správe obce, údržba strojov, zámočnícke práce, údržba miestnych komunikácií počas zimných mesiacov

Mobil :   0918 377 919


Martina Balogová

- upratovanie,  roznášanie a doručovanie písomností obecného úradu pre občanov obce, inventár kuchyne a sály KD

Mobil :   0918 382 369


Hlavný kontrolór obce: Margita Karamanová

kontrolor@obeckamenicanadcirochou.sk


Správca stránky (webmaster): Mgr. Štefan Balberčák, PhD.

webmaster@obeckamenicanadcirochou.sk .


 
Má obec na kultúrne akcie pozývať aj predstaviteľov politického života?
 
 
20%

 
 
 
80%

 
Počet hlasujúcich: 41
Festival Kamenické dni je pre divákov bezplatný, ste ochotný za kvalitný program zaplatiť vstupné?
 
 
48%

 
 
 
52%

 
Počet hlasujúcich: 44
S usporiadateľskou službou som na festivale Kamenické dni bol
 
 
45%

 
 
 
12%

 
 
 
43%

 
Počet hlasujúcich: 42
S úrovňou hygienických služieb (WC) na festivale Kamenické dni som bol
 
 
51%

 
 
 
8%

 
 
 
41%

 
Počet hlasujúcich: 37
S občerstvením a množstvom stánkov som na festivale Kamenické dni bol
 
 
33%

 
 
 
10%

 
 
 
57%

 
Počet hlasujúcich: 42
Detského diváka sme programom na festivale Kamenické dni a sprievodnými atrakciami uspokojili...
 
 
39%

 
 
 
24%

 
 
 
37%

 
Počet hlasujúcich: 38
Na festivale Kamenické dni by mala byť viac zastúpená moderná hudba, alebo viac ľudového folklóru?
 
 
25%

 
Počet hlasujúcich: 36
Ste za to, aby festival Kamenické dni pokračoval na letisku, alebo sa konal na tzv. malom amfiteátri pri kultúrnom dome?
 
 
80%

 
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 40
Ste spokojný s tým, že festival Kamenické dni bol dvojdňový, alebo stačí jeden deň s kvalitnejším hudobným programom?
 
 
24%

 
 
 
76%

 
Počet hlasujúcich: 45

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

webygroup
ÚvodÚvodná stránka