Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História a činnosť klubu

ZO Jednota dôchodcov Slovenska -  Klub dôchodcov Platan

Desať rokov života a práce seniorov v Kamenici nad Cirochou

Naša obec ako najväčšia v okrese Humenné má aj veľký počet dôchodcov – seniorov. Je ich viac ako 400. Našlo sa niekoľko aktívnych činorodých nadšencov, ktorí rozmýšľali nad tým, ako zaktivizovať a spríjemniť jeseň života  tým ostatným dôchodcom, ktorí budú mať o to záujem.

seniori.png

Rozhodli sme sa, že založíme ZO – JDS (Jednotu dôchodcov Slovenska). Vedeli sme, že k tomu budeme potrebovať pomoc a spoluprácu s Obecným úradom v Kamenici nad Cirochou. Išli sme preto  za novozvoleným starostom obce Ing. Alexandrom Bugyim, ktorý nám prisľúbil, že nám vytvorí všetky podmienky pre vznik a fungovanie tejto organizácie.

Na ustanovujúcom zhromaždení  dôchodcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. októbra 2007 bol zvolený výbor v zložení: Andrej Novák ako predseda, Helena Melničáková - tajomníčka a Andrej Kondrát - pokladník. Tiež bola zvolená revízna komisia v zložení : Imrich Bednár - predseda, Mária Divulitová a Mária Ihnatová - členky.

Členmi tejto organizácie sa stalo 60 dôchodcov. V tomto období sme prijali názov Klub dôchodcov Platan, ale zároveň každý bol aj členom ZO – JDS. Medzi zakladajúcimi členmi mimo tých, ktorí boli zvolení , boli aj ďalší, ktorých je potrebné spomenúť. Boli to: Ján Turovský, Anna Rošková, Rozka Burdová, Ján a Mária Komarcová, Mária a Jozef Lojan, Kašaiovci, Maškuľakovci a ďalší.

Iniciatívne a cieľavedome sme začali pracovať. Naša činnosť  bola zameraná na tieto oblasti:

  • Skvalitňovanie kultúrno – spoločenského života seniorov
  • Činnosť speváckej skupiny žien - Heligónka
  • Činnosť speváckej skupiny mužov - Furmani
  • Turistické vychádzky, zájazdy a  exkurzie
  • Relaxačné cvičenia a  športové hry seniorov
  • Stretnutia jubilantov
  • Sociálna a zdravotná starostlivosť o seniorov
  • Verejno – prospešná práca v obci a ďalšie aktivity


Založili sme spevácku skupinu mužov pod názvom „Furmani“ a skupinu  žien pod názvom „Heligonka“ aj preto, že obidve skupine na heligónke sprevádzala Rozka Burdová. Neskôr hral na heligónke Milan Surma a posledné roky vedúcim oboch súborov bol a je Miro Hodák, ktorý hrá na akordeóne.

Spevácke skupiny pracujú pravidelne, jedenkrát týždenne sa schádzajú a nacvičujú ľudové pesničky prevažne z nášho regiónu. Vystupujú takmer na každom podujatí v obci, v susedných obciach (Kamienka, Hažín nad Cirochou) v mestách Humenné, Snina , na festivale v Zubnom a Udavskom. Viackrát sme vystupovali v Poľsku, v našej družobnej obci Tyrawa Woloska.

spevacka skupina Heligonka Kamenica n/C

Posledné roky sa zúčastňujeme okresnej prehliadky folklórnych skupín v Humennom spolu aj so skupinami z okresu Snina a Medzilaborce. Zvlášť sa organizuje prehliadka speváckych skupín seniorov v Humennom, na ktorej sa taktiež zúčastňujeme.

Obľúbené sú naše fašiangové veselice, ktoré organizujeme každoročne a to nielen pre dôchodcov, ale aj pre strednú, či mladšiu generáciu. Na veselici už tradične vyhráva hudba Jána Čabáka.

Obľúbené sú vychádzky do prírody s piknikom. S cieľom poznať svoj región, poznať svoju vlasť – Slovensko, sme navštívili hrady (Jasenov, Brekov, Stará Ľubovňa a Spišský hrad). V rámci zájazdov a exkurzií sme navštívili drevený kostolík v Kalnej Roztoke, vodnú nádrž Starina, hvezdáreň na Kolonickom vrchu, hraničný prechod Ubľa s návštevou Ukrajiny, Zemplínsku Šíravu. Za účelom kúpania sa to bol Sároš Paták v Maďarsku a termálne kúpele Vrbov. Ďalej to boli návštevy historických miest ako je Bardejov, Levoča, Košice a naše veľhory Vysoké Tatry. Každoročne organizujeme v spolupráci s obecným úradom stretnutie jubilantov za čo sú nám veľmi vďační. V priemere je ich ročne 50.

Ďalšou oblasťou našej činnosti je starostlivosť o sociálne a zdravotné zabezpečenie seniorov. Nositeľom sociálnej oblasti je štát a samospráva obce. V posledných rokoch aj vďaka Ústrednému výboru JDS, dôchodcovia oceňujú prijatie zákonov, ako je minimálny dôchodok, minimálna mzda, Vianočný príspevok, valorizácia dôchodkov. Obecný úrad umožňuje dôchodcom stravovať sa v školskej jedálni so zníženým poplatkom.

V prevádzke je denný stacionár s kapacitou 40 dôchodcov o čo sme sa usilovali niekoľko rokov. Jeho riaditeľkou je pani Harbistová, ktorá sa o jeho prevádzku vzorne stará. Je to veľmi prospešné zariadenie, ktoré veľmi uľahčuje život najmä osamelým a chorobami postihnutým dôchodcom. Žijú tu spoločenským životom a dostávajú obed za 1 eur.

kytica pre seniorov

V našej obci je dobrá lekárska starostlivosť o dôchodcov. Je tu zdravotné stredisko s obvodným lekárom, detská ambulancia a aj ambulancia stomatologická.  V priestoroch zdravotného strediska sa nachádza aj lekáreň.

Konštatujeme, že naša činnosť bola a je veľmi bohatá, pestrá aj vďaka tomu, že máme veľmi účinnú pomoc od obecného úradu.

Na druhej strane  sa my snažíme svojou pomocou prispieť ku skrášľovaniu našej obce najmä pri jarnom a jesennom upratovaní.

To, že o činnosť  našej organizácie majú seniori veľký záujem, hovorí skutočnosť, že nám narástol počet  členov  zo 60 pri vzniku  organizácie  na súčasných okolo 150.

Po desiatich rokoch, na výročnej členskej schôdzi, konanej 18. 1. 2017 bol zvolený nový výbor v zložení : Miroslav Hodák, predseda, Anna Rošková – tajomníčka, Anna Daňová – pokladníčka, Jozef Pandoš a Ján Mažerík ako členovia výboru. Revízna komisia ostala bez zmeny.

Je tu záruka, že aj v ďalšej etape bude činnosť našej ZO – JDS veľmi úspešná.

Pre budúce generácie vedieme o našej činnosti kroniku a foto – dokumentáciu. Tešíme sa z toho, že aj my seniori sme prispeli aspoň malým podielom k bohatej histórii 700 ročnej Kamenice nad Cirochou. 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka