Copyright © 2010 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kamenica nad Cirochou
Komunálne voľby
15.novembra 2014
design by: pcop
 
mapa Kamenica1
MAPA OBCE:
OZNAMY
V novej záložke  ,, AKO VYBAVIŤ"  nájdete tlačiva  na stiahnutie pre stavebný úrad a matriku
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
Podnety na web:
ocukamenicanc@stonline.sk
Prosíme občanov, aby nás  upozornili na akékoľvek nezrovnalosti  na stránke.
FOTO KAMENICA
 

                                   V e č e r    ú c t y    k     s t a r š í m - pozvánka

Vážení občania,
Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou v spolupráci so Základnou školou
Vás srdečne pozýva na
                                                     
V e č e r   ú c t y   k   s t a r š í m
                                                d
ňa 24. októbra  / v piatok / o 17,00 hod.
                                                            v kinosále kultúrneho domu

V programe vystúpia:  naše deti zo základnej školy
                                              naši dôchodcovia a
                                              Folklórny súbor VIHORLAT
Po skončení programu bude sladké občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť.
_______________________________________________________________________________________

                                                    
J e s e n n á     b r i g á d a    v    o b c i

   
    Vážení občania, z dôvodu nepriaznivého počasia sa obecná brigáda
                                         v sobotu 25.10.2014 neuskutoční.

Náhradný termín Vám bude včas oznámený.
Ďakujeme za pochopenie.
_______________________________________________________________________________________
Majstrovstvá Slovenska v LRV / lov rýb udicou /

D
ňa 27. a 28. septembra 2014 sa stretlo 40 najlepších milovníkov rybolovu na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi nimi aj náš domáci -  pán Michal Palčinský, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výhier v takýchto súťažiach.
S úctou starosta obce_______________________________________________________________________________________
G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m

Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...viac
_______________________________________________________________________________________
Zdravotné stredisko história a súčastnosť ...viac
_______________________________________________________________________________________
Nedeľa - 6. júla 2014 -  sa uskutočnila slávnostná schôdza včelárov tzv. „Včelárska nedeľa
_______________________________________________________________________________________
6. júla 2014 o 15,00 hod v RZ Lesík sa uskutočnila slávnostná členská schôdza PZ Jazvec
v Kamenici nad / Cirochou
____________________________________________________________________________
Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014
Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
____________________________________________________________________________
DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014 a za ich dôstojný priebeh.      ....viac
____________________________________________________________________________________
P r e v i e r k a     n a š i c h    h a s i č o v
D
ňa 09.4.2014 sa uskutočnila námatková  kontrola - previerka našich hasičov so zameraním na kontrolu techniky  a písomnosti. Kontrolu vykonalo KR HaZZ Prešov a OR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení...

_______________________________________________________________________________________
T v o r i v á    d i e l
ň a Dňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu v sále kultúrneho domu za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
_______________________________________________________________________________________
T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov   ...viac
UDALOSTI ROKA 07-12/2013
UDALOSTI ROKA 01-06/2013
UDALOSTI ROKA 2012

1157446_10200857969642429_771135866_n
1184761_10200280650289806_830348894_n
1454999_10204054313271025_9176784545978856507_n
1925076_730405756994212_1749671519_n
10429313_791533207548133_2262795266303271404_n