Copyright © 2010 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kamenica nad Cirochou
Komunálne voľby
15.novembra 2014
design by: pcop
 
mapa Kamenica1
MAPA OBCE:
OZNAMY
V novej záložke  ,, AKO VYBAVIŤ"  nájdete tlačiva  na stiahnutie pre stavebný úrad a matriku
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
Podnety na web:
ocukamenicanc@stonline.sk
Prosíme občanov, aby nás  upozornili na akékoľvek nezrovnalosti  na stránke.
FOTO KAMENICA
 
Majstrovstvá Slovenska v LRV / lov rýb udicou /
D
ňa 27. a 28. septembra 2014 sa stretlo 40 najlepších milovníkov rybolovu na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi nimi aj náš domáci -  pán Michal Palčinský, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výhier v takýchto súťažiach.
S úctou starosta obce____________________________________________________________________________________
G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m

Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...viac
____________________________________________________________________________________
Zdravotné stredisko história a súčastnosť ...viac
Nedeľa - 6. júla 2014 -  sa uskutočnila slávnostná schôdza včelárov tzv. „Včelárska nedeľa
____________________________________________________________________________________
6. júla 2014 o 15,00 hod v RZ Lesík sa uskutočnila slávnostná členská schôdza PZ Jazvec
v Kamenici nad / Cirochou
__________________________________________________________________________
Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014
Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
_____________________________________________________________________________________
DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení
Dni obce 2014 a za ich dôstojný priebeh.      ....viac
_____________________________________________________________________________________

P r e v i e r k a     n a š i c h    h a s i č o v
D
ňa 09.4.2014 sa uskutočnila námatková  kontrola - previerka našich hasičov so zameraním na kontrolu techniky  a písomnosti. Kontrolu vykonalo KR HaZZ Prešov a OR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení...
_____________________________________________________________________________________

T v o r i v á    d i e l
ň a Dňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu
v sále kultúrneho domu za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku 
a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
______________________________________________________________________________________
T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda
v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov   ...viac
UDALOSTI ROKA 07-12/2013
UDALOSTI ROKA 01-06/2013
UDALOSTI ROKA 2012

Vážení občania
V mene pána starostu a poslancov OZ  v Kamenici nad Cirochou  srdečne ďakujeme  členom miestneho Dobrovoľného hasičského  zboru, členkám  Červeného kríža, ako aj všetkým občanom,  ktorí  sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii akcie „Pri obrázku“ v lokalite Strupa
ňová dňa 15. Septembra 2014.

S úctou Ing. Alexander Bugyi

P9150552
P9150559
P9150593
P9150602
P9150614
1157446_10200857969642429_771135866_n
1184761_10200280650289806_830348894_n
1454999_10204054313271025_9176784545978856507_n
1925076_730405756994212_1749671519_n
10429313_791533207548133_2262795266303271404_n