Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
SEO
Harmonogram vývozu
odpadu
Oznámenie o začatí stavebného konania ...viac
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
 
Doležité čísla

Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014

Predvolanie na rozvrhové pojednávanie
Oznámenie o vypracovaní dokumentu Generel dopravnej ingraštruktúry PO kraja
List predsedu vlády SR samosprávam
 
Deň obce - poďakovanie
Už tradične bol naplánovaný Deň obce dobre. Aby toho nebolo málo, zástupca starostu JUDr. M. Hodák zvládol zosobášiť aj mladý pár. Vedenie obce aj touto formou ďakuje zamestnancom úradu, poslancom a  poslankyniam, ktorí mali službu, kuchárkam ŠJ pri  ZŠ, dobrovoľným hasičom, pedagógom , speváckej skupine Drienky. Aj keď rozpočet na túto akciu bol schválený, výrazne prispeli aj sponzori, ktorým touto cestou vedenie obce ďakuje. Boli to : Prešovský samosprávny kraj, COOP Jednota, GVP, p. Peter Vitek, Udava a.s. - Udavské, Fúra, Agroluk, VLM o.z. Kamenica nad Cirochou, p. N. Hasan.
 
Ocenenie pre pána Jána Kormucika
Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2.
svetovej vojny boli predsedom vlády
Ruskej federácie medailou ocenení
účastníci 2. svetovej vojny. Takouto
medailou bol ocenený aj náš občan,
žijúci priamy účastník bojov, 93 ročný
Ján Kormucik, bytom Železničná 358,
Kamenica nad Cirochou.
Aj vedenie obce sa pripája a blahoželá
k oceneniu. 
Ocenenie pre starostu Obce
Jednota dôchodcov na Slovensku udelila ďakovný list starostovi našej Obce
Ing. Alexandrovi Bugyimu za dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu a pomoc
Základnej organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska v Kamenici nad
Cirochou.
Ďakujem Základnej Organizácii - Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu
dôchodcov Platan a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
                                                                                                    Ing. Alexander Bugyi
                                                                                                           starosta obce
Back
Next
Farský tábor
Farnosť  Kamenica nad Cirochou  pozýva všetky deti vo veku od 6 do 14 rokov na 4. letný farský tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 06.07. do 10.07. Prihlášky do tábora nájdete v sakristii kostola.
Cena 25€.

Odpustová slávnosť na Valaškovciach
Odpustová sv. omša v  lokalite Valaškovce sa uskutoční dňa 12. 7. 2015 o  10:00 hod. Starí Valaškovčania srdečne pozývajú.

XXIII. ročník Cirošského pohára
V nedeľu 12.07.2015 sa na letisku v Kamenici nad Cirochou uskutoční  XXIII. ročník Cirošského pohára, súťaž dobrovoľných hasičských zborov, spojený so súťažou o pohár starostu obce  Kamenica nad Cirochou.