Copyright © 2010 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Kamenica nad Cirochou
Oficialna stránka obce
design by: pcop
 
Expozícia
hudobných nástrojov
mapa Kamenica1
MAPA OBCE:
V novej záložke  ,, AKO VYBAVIŤ"  nájdete tlačiva  na stiahnutie pre stavebný úrad a matriku
Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
na mesiac  december  2014
Podnety na web:
ocukamenicanc@stonline.sk
Prosíme občanov, aby nás  upozornili na akékoľvek nezrovnalosti  na stránke.
 
 

                  

              
                                                    
Majstrovstvá Slovenska v LRV / lov rýb udicou /

D
ňa 27. a 28. septembra 2014 sa stretlo 40 najlepších milovníkov rybolovu na Majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Bol medzi nimi aj náš domáci -  pán Michal Palčinský, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa výhier v takýchto súťažiach.
S úctou starosta obce_______________________________________________________________________________________
G r é c k o  k a t o l í c k y    ch r á m

Gréckokatolícki veriaci v Kamenici nad Cirochou majú svoj chrám    ...viac
_______________________________________________________________________________________
Zdravotné stredisko história a súčastnosť ...viac
_______________________________________________________________________________________
Nedeľa - 6. júla 2014 -  sa uskutočnila slávnostná schôdza včelárov tzv. „Včelárska nedeľa
_______________________________________________________________________________________
6. júla 2014 o 15,00 hod v RZ Lesík sa uskutočnila slávnostná členská schôdza PZ Jazvec
v Kamenici nad / Cirochou
____________________________________________________________________________
Firma GVP  požiadala tunajší úrad / ako stavebný úrad / o stavebné povolenie pre výstavbu „Maloobchodnej predajne potravín“  v lokalite pri Emilly - realizácia stavby - rok 2014
Územné stavebné konanie je zvolané na 15.7.2014
____________________________________________________________________________
DNI OBCE 2014
Starosta obce ďakuje všetkým organizátorom, ZŠ s MŠ a ŠJ, športovcom, spolupracovníkom, spoločenským organizáciam, účinkujúcim a sponzorom za spoluprácu pri príprave a zabezpečení Dni obce 2014 a za ich dôstojný priebeh.      ....viac
___________________________________________________________________________________
P r e v i e r k a     n a š i c h    h a s i č o v
D
ňa 09.4.2014 sa uskutočnila námatková  kontrola - previerka našich hasičov so zameraním na kontrolu techniky  a písomnosti. Kontrolu vykonalo KR HaZZ Prešov a OR HaZZ Humenné. Aby toho nebolo málo, krajské riaditeľstvo vyhlásilo cvičný poplach.
Ako sme obstáli, uvidíme po vyhodnotení...

_______________________________________________________________________________________
T v o r i v á    d i e l
ň a Dňa 16. 4. 2014 zorganizovala kamenická   základná škola tvorivú dielňu v sále kultúrneho domu za účasti žiakov našej školy,  žiakov z družobnej Tyrawy Woloskej v Poľsku  a Kamenice na Ukrajine.   ...viac
_______________________________________________________________________________________
T r a d i č n á   j a r n á    b r i g á d a   v   o b c i
d
ňa 05. 04.2014 sa uskutočnila tradičná jarná brigáda v obci za účasti zástupcov jednotlivých spoločenských zložiek a ďalších dobrovoľníkov   ...viac
UDALOSTI ROKA 07-12/2013
UDALOSTI ROKA 01-06/2013
UDALOSTI ROKA 2012

1157446_10200857969642429_771135866_n
1184761_10200280650289806_830348894_n
1454999_10204054313271025_9176784545978856507_n
1925076_730405756994212_1749671519_n
10429313_791533207548133_2262795266303271404_n
MIkuláš

Už tradične v predvečer Mikuláša naši najmenší v doprovode rodičov, či starých rodičov
prišli pred obecný úrad privítať Mikuláša a spolu s ním rozsvietili vianočný stromček.
Mikuláš prišiel medzi detičky v doprovode anjelikov, dobra a zla.
Deti potešili Mikuláša pesničkami, básničkami a on ich odmenil sladkými balíčkami.

      V mene starostu obce ďakujeme Kamenickému štvorlístku, žiakom a učiteľom základnej školy za spoluprácu a prípravu Mikulášskeho podvečera.
P1000055
P1000037
P1000061
P1000057
P1000069
P1000079
P1000086
P1000087
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
D
ňa 09. decembra 2014 sa konalo 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Kamenici nad Cirochou. Na tomto zasadnutí boli oznámené výsledky volieb
do orgánov samosprávy, sľub zložil starosta obce  ako aj poslanci obecného  zastupiteľstva.
Ďalší program bol podľa pokynov vydaných MV SR pre ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
P1000102
P1000094
P1000096
P1000101
P1000106
GVP
Naša  obec sa "rozrástla" o novú Maloobchodnú predajňu potravín GVP, ktorá bola  skolaudovaná 18. novembra 2014 a 21. novembra bola slávnostne otvorená pre verejnosť.
P1000026
P1000030
P1000031