Plán  činnosti vo Vojenskom obvode Vaľaškovce
MAPA OBCE:
KONTAKT:
+421 57 779 32 86
ocukamenicanc@stonline.sk
Kamenica nad Cirochou
Pomoc pre Mareka
...viac
OZNAMY:
Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
Harmonogram vývozu
odpadu
Záchranná služba
              112
Prvá pomoc:
              155
Požiarna záchr. služba:
              150
Polícia:
              158

NAHLÁSENIE PORUCHY

Plyn:          0850 111 727
Elektrina:  0800 123 332
Voda:         057 78 70 420
Porucha telefón. staníc:
                  12 129
 
Aktuality 05-06.2016
Aktuality 04.2016
Aktuality 02-03.2016
Aktuality 01.2016
Aktuality 12.2015
Aktuality 11.2015
Aktuality 10.2015
Aktuality 08-09.2015
Aktuality 07.2015
Aktuality 06.2015
Aktuality 05.2015
Aktuality 01-04.2015
Aktuality 2014
 
 
 
 
MAPA OBCE
Odpredaj svietidiel....viac

Sv. omša pri Obrázku
Občianske združenie „Kameničan“ a  Obec Kamenica nad Cirochou si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú sv. omšu pri „obrázku“ vo vojenskom obvode Valaškovce - lokalita obrázok. Slávnosť sa bude konať na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. 9. 2016 o  11:30 hod.
Autobus odíde od pekárne o  10:00 hod. Vstup do vojenského priestoru je v  tento deň voľný pre osobné vozidlá.

Deň sv. Huberta
Vážení spoluobčania, ako ste boli informovaní, v  nedeľu 11. 9. 2016 sa pred kaštieľom v  Humennom konali oslavy - Deň sv. Huberta 2016. Slávnostnú liturgiu odslúžil vdp. Ján Gič pred vynoveným kaštieľom. Krásnou homíliou navodil veľmi príjemnú atmosféru pohody a  duchovného zážitku. Po bohoslužbe nasledovali výstavy, ukážky, súťaže, ale aj predstavenie nového slovenského plemena poľovného psíka tzv. tatranského kopova. ...viacPohár starostu obce 2016 a  5. kolo Zemplínskej hasičskej superligy

V  nedeľu 11. 9. 2016 prebehli súťaže DHZ o  Pohár starostu Obce Kamenica nad Cirochou a  zároveň ďalšie kolo Zemplínskej hasičskej superligy. Súťaží sa zúčastnilo 24 družstiev (muži aj ženy). Akcia sa konala na letisku v  Kamenici nad Cirochou so silnou podporou v  oblasti techniky, materiálu, ale hlavne ľudských zdrojov. Okrem iných sa akcie zúčastnili aj okresný riaditeľ HZZ Humenné, dobrovoľní hasiči, funkcionári z  okresu a  sponzori. Úžasnú športovú atmosféru umocňovali hudobné vstupy, bufet a  500 porcií guľášu. Asistencia miestneho spolku Červeného kríža bola nutná len jedenkrát.
Starosta obce v  závere poďakoval za profesionálnu prípravu plochy a podmienok súťaže. Kameničania - muži obsadili v  súťaži do 1500 ccm pekné 2. miesto s  časom 18:68. Muži v  súťaži nad 1500 ccm obsadili 5. miesto s časom 16 :21. V  priebežnom poradí Zemplínskej hasičskej superligy pred posledným súťažným kolom sú naši hasiči tretí s  počtom bodov 96.
Zároveň starosta obce aj z  tohto miesta ďakuje leteckému Aeroklubu.

V.  futbalová liga - Kameničania v  6. kole úspešní
Obecný úrad má radosť z  futbalového výsledku, ktorý dosiahli naši hráči v  nedeľu  11. 9. 2016.  Kamenica nad Cirochou - Bystré 1:0
Blahoželáme.

Začiatok školského roka 2016/2017
V  pondelok 5. 9. 2016 sa začal nový školský rok. V  našej obci sa začal svätou omšou za účasti žiakov základnej školy a  pedagogických pracovníkov. O  9:00 nasledovalo slávnostné zahájenie nového školského roka na školskom dvore. Počet žiakov ZŠ je spolu 188 ( I. stupeň 93 a  II. stupeň 95 žiakov). Materskú školu navštevuje 41 detí.

Žiakom a  učiteľom želáme úspešný celý školský rok. 

72. výročie Slovenského národného povstania
Dňa 25. 8. 2016 sa pri príležitosti štátneho sviatku SNP uskutočnilo pri miestnom pamätníku padlých v  II. svetovej vojne slávnostné kladenie venca. Po tomto pietnom akte sa v  priestoroch obecného úradu konala schôdza členov miestneho SZPB. Okrem príhovorov a  bilancie činnosti sa dohodol aj postup rekonštrukcie oplotenia miestneho pamätníka.


Osvetlenie prístupovej cesty na miestny cintorín

Obec Kamenica nad Cirochou sa na základe podnetov od občanov rozhodla v  roku 2016 realizovať osvetlenie prístupovej cesty na miestny cintorín. V  roku 2015 bola uskutočnená výmena technicky a  morálne zastaraného osvetlenia v celej obci za moderné a  úsporné LED osvetlenie. ...viac

Intenzifikácia ČOV a kanalizácia - aktuálne informácie

Vážení občania, týmto Vás oboznamujeme s   doterajším stavom intezifikácie ČOV a  kanalizácie,  keďže práce na projektovej dokumentácii  „ Kamenica nad Cirochou - intenzifikácia ČOV“ naďalej prebiehajú. Hoci Obec Kamenica nad Cirochou nie je realizátorom stavby, je v  našom a  tak isto aj v  záujme občanov obce vedieť, ako sa realizácia stavby vyvíja. ...viac


 
SPRÁVA AUDÍTORA o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.decembru 2015
ZBER ŠATSTVA

Futbal - V. liga:   Sačurov - Kamenica n./C. 0:2
V  nedeľu 9. 10. 2016 naši futbalisti opäť slávili úspech, tentokrát na ihrisku súpera v  Sačurove. Po 10. kole im v tabuľke patrí pekné 3. miesto. Obecný úrad vyjadruje spokojnosť s  doterajším účinkovaním našich futbalistov v  V. lige a  k  dosiahnutým výsledkom blahoželáme. Veríme, že v  nastúpenom trende sa bude pokračovať.

DCOM - elektronizácia v rámci miestnej a  územnej samosprávy
Vážení občania, od roku 2013 je v  platnosti zákon o  eGovernmente č. 305/2013 Z.z. , v  zmysle ktorého má samospráva ako   orgán verejnej moci povinnosť poskytovať svoje služby aj elektronicky.
Táto povinnosť platí pre všetky obce a  mestá od 1. novembra 2016...viac
Mesiac úcty k  starším - slávnostná akadémia
Vo štvrtok 6. 10. 2016 sa v  kinosále kultúrneho domu uskutočnil kultúrny večer pri príležitosti mesiaca úcty k  starším. Program začal o  17:00 vystúpením ženského speváckeho zboru Drienky. V  sprievode detí prišli na pódium a  zaspievali piesne, ktoré potešili dušu diváka a  správne naštartovali atmosféru večera.  Po ich predstavení vystúpil so svojím prejavom riaditeľ školy Mgr. Slavomír Tokár, ktorý privítal rodičov a  starých rodičov, ktorým bol večer predovšetkým určení. Po tomto akte už pódium patrilo deťom a  ich programu, ktorý pozostával z  recitácií, spevu, divadelných scénok a  tanca....viac
Oznámenie o doručení správy o hodnotení- Územný plán PSK